• NV Zeedijk is een kleine, actieve organisatie in de wijk die panden in de Amsterdamse binnenstad koopt, waar nodig opknapt, verhuurt en beheert. Toonaangevend voor NV Zeedijk is dat zij veel aandacht heeft voor de bedrijven op de begane grond. Deze zijn immers beeldbepalend voor de straat én de buurt. Andere wezenlijke kenmerken zijn de kleinschaligheid en het werken op basis van duidelijke normen en waarden. De belangrijkste waarden die hieraan ten grondslag liggen zijn:
    – transparantie in het handelen
    – eerlijk en rechtvaardig bij het maken van keuzes
    – redelijkheid bij het trekken van conclusies
    – aandacht en empathie voor huurders en ondernemers
  • NV Zeedijk was én is uniek in beheer, sociaal beheer.

download:

Vrijheidsmaaltijd op de Zeedijk

Voor het eerst dit jaar was er op de Zeedijk een Vrijheidsmaaltijd. Casablanca Muziek, Stichting 4 en 5 mei en NV Zeedijk organiseerden samen voor alle bewoners en ondernemers een Vrijheidsmaaltijd in de He Hua Tempel op de Zeedijk. De … Lees meer…