• NV Zeedijk is een kleine, actieve organisatie in de wijk die panden in de Amsterdamse binnenstad koopt, waar nodig opknapt, verhuurt en beheert. Toonaangevend voor NV Zeedijk is dat zij veel aandacht heeft voor de bedrijven op de begane grond. Deze zijn immers beeldbepalend voor de straat én de buurt. Andere wezenlijke kenmerken zijn de kleinschaligheid en het werken op basis van duidelijke normen en waarden. De belangrijkste waarden die hieraan ten grondslag liggen zijn:
    – transparantie in het handelen
    – eerlijk en rechtvaardig bij het maken van keuzes
    – redelijkheid bij het trekken van conclusies
    – aandacht en empathie voor huurders en ondernemers
  • NV Zeedijk was én is uniek in beheer, sociaal beheer.

download:

Brand op de Zeedijk

Op vrijdag 19 juni jl. rond 13.00 uur ziet een politiebeambte al fietsend een flinke rookontwikkeling uit het dak van de Geldersekade/Waterpoortsteeg. Niet veel later staat de Zeedijk vol met loeiende sirenes van brandweer en politie. De omgeving wordt afgezet. … Lees meer…